Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Klachtenregeling

Ondanks onze voortdurende aandacht voor ouders/verzorgers kan het zo zijn dat ouders/verzorgers ontevreden zijn en dit in een gesprek niet opgelost kan worden. Een ouder/verzorger kan dan een klacht indienen. Dit geldt ook voor de Oudercommissie. De inbreng kan een rol spelen bij het bewerkstelligen van kwaliteitsverhoging van de geboden dienstverlening. We achten het van groot belang om serieus om te gaan met klachten. Onze procedure hiervoor is goedgekeurd door de Oudercommissie.

Externe klachtenafhandeling.

Heeft u het gevoel dat uw klacht na het doorlopen van onze interne klachtenprocedure niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de VAK: telefoonnummer en e-mailadres kunt u vinden op de VAK-site. Ook kunt u zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder (Marko) indient.