Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Pedagogisch beleid

KDV-DeBoerderij467.jpg

Aangezien De Boerderij is aangesloten bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang (hierna: VAK) maken wij gebruik van het pedagogisch beleid dat door de VAK is opgesteld. Hierbij is het toetsingskader van de GGD op het gebied van pedagogisch handelen als leidraad gehanteerd. Het plan wordt jaarlijks in het teamoverleg besproken en er zijn momenten waarop het bijgesteld kan worden.

In het “Pedagogisch beleid van de VAK met een groen randje” worden de wettelijk verplichte pedagogische uitgangspunten gehanteerd zoals ze zijn vastgesteld door Prof. J.M.A. Mw. Riksen-Walraven. Zij formuleert in haar theorie vier pedagogische basisdoelen:

  1. Het bieden van emotionele veiligheid
  2. De ontwikkeling van de persoonlijke competentie
  3. De ontwikkeling van de sociale competentie
  4. Het eigen maken van waarden en normen

De agrarische kinderopvang onderscheidt zich van andere opvang door de unieke mogelijkheid tot samenwerking met het agrarische bedrijf. Hierdoor bieden wij een veelzijdige en natuurlijke speel-, leer- en leefomgeving. Bij onze opvang is er volop gelegenheid om gebruik te maken van de ruimte en vrijheid die het platteland biedt en aan te sluiten bij de (seizoens-)activiteiten op de boerderij. Hierbij kun je denken aan de geboorte van kalfjes. Het opgroeien naar melkkoeien. In de winter op stal, in de zomer in het weiland. De geboorte van lammetjes. Het opgroeien naar schapen. Het groeien van gras en gewassen in het weiland, tuin en boomgaard, alle seizoenen doo