Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Tarieven

Ons tarief is inclusief luiers, Nutrilon 1 & 2 & 3, fruit, eten en drinken, verdere persoonlijke hygiëne.
(dieetproducten en pap worden door de ouders zelf meegebracht)

Tarieven Dagopvang

Opvang per week

Gemiddelde prijs per maand

2 dagen

€ 619,20

3 dagen

€ 928,80

4 dagen

€ 1238,40


Tarieven BSO

Gemiddelde prijs per maand

Gemiddelde prijs per maand

Opvang per week

Exclusief vakantieopvang

Inclusief vakantieopvang

1 dag

€ 101,55

€ 77,40 per afgenomen dag

2 dagen

€ 203,10

€ 77,40 per afgenomen dag

3 dagen

€ 304,65

€ 77,40 per afgenomen dag

Het gemiddeld tarief is berekend inclusief de sluitingsdagen.

De studiedagen van OBS de Weidevogel zijn verwerkt in het tarief en daarmee inclusief.

De maandtarieven zijn exclusief vakantieopvang. Vakantieopvang kan per losse dag naar behoefte worden afgenomen.


- Alle sluitingsdagen worden in januari vermeld in een nieuwsbrief. Alle sluitingsdagen en feestdagen staan tevens op de web 'agenda' vermeld.
- De verschuldigde bedragen worden maandelijks vooraf rond de 27ste middels een bankmachtiging voor automatische incasso geïnd.
- Bij ziekte en vakantie wordt het bedrag doorbetaald.
- Wanneer de betaling niet op tijd binnen is vervalt het recht op een opvangplaats.
- Wij behouden het recht de prijzen jaarlijks of indien noodzakelijk tussentijds te wijzingen.
- De schoolvakantiedagen zijn meegerekend in het gemiddeld maandtarief.
- Schoolstudiedagen en margedagen zijn meegerekend in het maandtarief BSO.
- Het aantal vakantieopvangdagen voor de BSO per jaar is 20.

- De halve dagopvang is nog niet gestart nu. Deze zal starten bij voldoende animo.

Toeslag kinderopvang
De regeling voor kinderopvang subsidieert ouders tot een drempelbedrag, wat elk jaar opnieuw wordt bepaald. Ouders ontvangen de toeslag via de fiscus en is afhankelijk van het totale gezinsinkomen. Werkgevers betalen via de premies volksverzekering een verplichte bijdrage. Voor de kinderopvangtoeslag gelden wel bepaalde voorwaarden. Bij de berekening van de vergoeding spelen de volgende zaken een rol;

- De kinderopvangorganisatie dient geregistreerd te zijn bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en is hiermee erkent. Ons LRK-nummer voor de:

-dagopvang (0-4jr) is: 115 677 501 en voor de BSO (4-12jr) is: 114 144 680.

Hiermee kunt uw de toeslag kinderopvang aanvragen bij de belastingdienst.

- Gaat het om dagopvang (0-4jr) of Buitenschoolse Opvang (4-12jr).
- Hoogte van het gezinsinkomen.
- Hoeveel uren per maand maakt u gebruik van de opvang.

Bij de belastingdienst of op www.belastingdienst.nl kunt u een brochure en aanvraagformuliier 'toeslag kinderopvang' downloaden. Ook kunt u de hoogte van de toeslag vaststellen. De aanvraag dient u zelf bij de belastingdienst in te dienen.